קורס עוזר בטיחות
באתר בניה

באישור משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים


קורס עוזר בטיחות באתר בניה

בחודש יולי 2019 תיכנס לתוקף תקנה חדשה המחייבת את הקבלנים להעסיק עוזר בטיחות בכל אתר בנייה. הסמכה זו נועדה להכשיר עובדים בענף הבנייה לשמש כעוזרי בטיחות ובכך לסייע למנהלי העבודה למנוע תאונות באתרי הבנייה. ההכשרה בכפוף לאישור מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

דרישות קבלה

בעלי ניסיון תעסוקתי מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית – לשם כך יש להציג הצהרת מעסיקים

משך הקורס

 45 שעות

זכאות לתעודה

בסיום הקורס תינתן תעודת "עוזר בטיחות" בהסמכת משרד העבודה והרווחה

04-601-0588

052-384-4441

050-586-8621

הצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצועות הניהול:

תפריט נגישות